Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Certyfikat PPP dla Uniwersytetu Łódzkiego wręczony

ZEG_2338_cr.jpg

20 kwietnia 2016 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczono certyfikaty laureatom VIII edycji ogólnopolskiej akcji certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Prezydent Andrzej Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz minister Elżbieta Rafalska wręczyli dwudziestu jeden podmiotom gospodarczym certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Nagrodzonych zostało 16 firm, zespół szkół, instytut naukowy, ośrodek sportu, stacja pogotowia i uniwersytet. Komisja Certyfikacyjna wyłoniła laureatów z całej Polski, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Plebiscyt organizuje NSZZ Solidarność, firmy i instytucje zgłaszane są do udziału w akcji przez organizacje zakładowe. Jak podkreślił w swoim wstąpieniu Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, nagroda ta jest wyjątkowa, ponieważ pracodawcy nagradzani są przez swoich pracowników.

Certyfikat dla Uniwersytetu Łódzkiego odebrał prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor UŁ. W uroczystości uczestniczyli także prof. Antoni Różalski, Rektor elekt oraz dr Dominik Szczukocki i inż. Zbigniew Zdrojewski z Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŁ. Uniwersytet Łódzki został laureatem plebiscytu jako pierwsza uczelnia w Polsce.

W swym wystąpieniu prezydent wskazał, że silną gospodarkę kraju trzeba budować na dwóch filarach: nowoczesności i szacunku pracowników i pracodawców do siebie nawzajem. Nowoczesność polega na dbałości o pracowników. Przewodniczący Piotr Duda pokreślił, że konkurs jest niezwykły, ponieważ to pracownicy wystawiają oceny swym pracodawcom.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że pierwszą edycję konkursu honorowym patronatem objął prezydent Lech Kaczyński, który był człowiekiem „Solidarności”, prawnikiem związku, oraz jego wiceprzewodniczącym. „Prezydent Lech Kaczyński uważał, iż ta nagroda jest niezwykle pożyteczna przede wszystkim dla kraju, ponieważ ustanawia wzorce dobrej firmy, dobrego współdziałania pomiędzy pracodawcą a pracownikami, a to co jest gwarancją sukcesu” - przypomniał Andrzej Duda.

Prezydent mówił również o wzajemnym szacunku pracowników i pracodawców. Zakład pracy przyjazny pracownikom to taki, w którym obok zapewnienia dobrych i bezpiecznych warunków pracy, dobrego zarządzania, poczucia pewności pracy, dostosowania pracy do możliwości pracowników i adekwatnego wynagradzanie pracowników, pracownik ma poczucie, że jest szanowany. „Pracownik wychodzi z pracy z satysfakcją, a przychodzi do niej bez niechęci” – powiedział prezydent. Zaś „pracodawca przyjazny pracownikom to pracodawca przez nich szanowany” – mówił prezydent i podkreślił: „jest to niezwykle ważne, ponieważ szacunek to jest to czego nam w Rzeczpospolitej ciągle jeszcze brakuje. 

 Prezydent Andrzej Duda utożsamił pracodawcę przyjaznego pracownikom z nowoczesnym pracodawcą, a zakład przyjazny pracownikom z nowoczesnym zakładem. Nowoczesny pracodawca  zarządza swoim zakładem pracy tak, aby w jak największym stopniu również usatysfakcjonować pracowników, czyli osoby, które „dla budowania firmy wykonują swoją prace”. Nowoczesne zakłady – podkreślił prezydent - są niezwykle ważne dla budowy silnego państwa oraz dla budowania potencjału Polski w przestrzeni międzynarodowej. „Dlatego, że tylko poprzez dobre współdziałanie pomiędzy pracodawcą a pracownikami, poprzez dobrze funkcjonujące zakłady pracy można budować silną markę. Nie da się zbudować silnej marki na konflikcie między pracodawcą a pracownikami – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda podkreślił niezwykłość konkursu, w którym to pracownicy, a w ich imieniu związki zawodowe, oceniają pracodawców. „To pracownicy wręczają nagrodę pracodawcom za ich przyjazne podejście w zakładzie pracy” – powiedział.

Przewodniczący pogratulował laureatom konkursu. - Już w 2008 roku – mówił Piotr Duda – Solidarność widziała problemy ze stabilnym zatrudnieniem, które jest bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jakością dialogu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Wtedy to zdecydowaliśmy się zorganizować ten konkurs. Inicjatywę z zadowoleniem przyjął prezydent Lech Kaczyński. Dziś dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za kontynuowanie i wsparcie tej inicjatywy – podkreślił Piotr Duda.

Przewodniczący związku zwrócił uwagę, że prezydent stoi na straży dialogu społecznego. Zaznaczył również, że artykuł 20 Konstytucji wskazuje na potrzebę dialogu między partnerami społecznymi i potrzebę działań solidarnych. Jednocześnie wskazał, że dobry klimat i atmosfera w pracy prowadzi do tego, że „my pracownicy możemy być jeszcze bardziej wydajni, ze czego pracodawcy i właściciele firm powinni być dumni i zadowoleni”. - Trzeba jednak pamiętać, że choć zysk jest bardzo ważny, nie może być osiągany ponad wszystko – dodał przewodniczący. Podziękował organizacjom zakładowym za trud udziału w konkursie i dialog w zakładach pracy.

Uniwersytet Łódzki zatrudnia około 3.500 pracowników, w tym ponad 2.100 pracowników naukowych i ponad 1.400 pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi, co czyni z uczelni jednego z największych pracodawców w Łodzi i regionie łódzkim.