Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki na Uniwersytecie Łódzkim

KSN_Łódź_01.jpg

W dniu 18 czerwca 2016 r. w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". Gospodarzem zjazdu była Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UŁ. Z ramienia naszej Komisji w obradach uczestniczyli kol. Dominik Szczukocki - przewodniczący KZ i członek Rady KSN oraz kol. Zbigniew Zdrojewski - wiceprzewodniczący KZ. Obrady prowadził przewodniczący Rady KSN kol. Bogusław Dołęga.

Na początku posiedzenia Rada KSN została przywitana przez prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ oraz prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego, rektora-elekta UŁ.

Rektor przedstawił bieżąca sytuację Uniwersytetu Łódzkiego na tle innych uczelni w Polsce. Zwrócił uwagę na dobry stan finansów naszej uczelni, wysoką pozycje UŁ w światowych rankingach szkół wyzszych oraz umiędzynarodowienie studiów.

Pan Rektor podkreślił dobrą i efektywną współpracę z naszym związkiem zawodowym. Zwrócił uwagę, że Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" UŁ charakteryzuje nie tylko wzorowa dbałość o prawa i ochronę pracowników Uczelni, ale także dobra znajomość sytuacji w jakiej znajduje się Uniwersytet, co nie prowadzi do problemów w rozmowach i ułatwia dochodzenie do kompromisów.

Jako przewodniczący sejmowej Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Nykiel omówił projekty sejmowe dotyczące naszej branży, kładąc szczególny nacisk na sprawę instytutów badawczych i zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pan Rektor Antoni Różalski przedstawił swoją wizję kierowania uczelnią i plany na nadchodzącą kadencję. Wspomniał też o trendzie odchodzenia od uczelni o charakterze dydaktycznym na rzecz uczelni badawczo-dydaktycznych oraz o działaniach jakie będzie podejmował, aby realizować ten cel w UŁ.

Na podkreślenie zasługuje dobra - dotychczasowa i deklarowana na przyszłość - współpraca NSZZ "Solidarność" i władz uczelni, co jak wiemy, nie jest regułą w innych szkołach wyższych.

Następnie omówione zostały sprawy finansowe KSN i przedstawiono sprawozdania z poszczególnych komisji za rok 2015. Kolejny temat poruszony na posiedzeniu dotyczył oceny bieżącej sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce oraz odniesienie się do niej KSN.

Obrady zakończyły się dyskusją nad regulaminami Rady.

Następnie udaliśmy się do Planetarium w EC1 na seans "Czarne dziury", w którym uczestniczyli również zainteresowani czonkowie naszej organizacji.

Zdjęcia z obrad znajdują się w galerii: http://www.solidarnosc.uni.lodz.pl/foto/index.php?/category/3