Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Uczelniane Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UŁ

     W dniu 26 marca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego. Zebraniu przewodniczył kol. Bogusław Kryczka, zaś najważniejszymi punktami obrad było udzielenie absolutorium kończącym kadencję 2010-2014 przewodniczącej Komisji Zakładowej kol. Joannie Wibig i członkom Komisji Zakładowej oraz dokonanie wyboru władz Komisji Zakładowej na nową kadencję 2014 - 2018.

     Kol. Joanna Wibig zapoznała delegatów z najważniejszymi zagadnieniami, którymi zajmowała się Komisja Zakładowa i zaprezentowała koleżanki i kolegów którzy się nimi zajmowali. Całokształt sprawozdania został podsumowany prezentacją finansów związku. Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UŁ jednogłośnie udzieliło absolutorium odchodzącej Komisji Zakładowej.

     Kolejnym punktem obrad były wybory do władz Związku. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UŁ został Dominik Szczukocki. W skład Komisji Zakładowej weszli: Adam Busiakiewicz, Zbigniew Głuszczak, Idaliana Kaczor, Karol Kornatka, Magdalena Małecka, Czesław Nowak, Elżbieta Osetek, Alicja Skalska, Monika Starzomska, Jan Sosnowski, Tadeusz Szczepanowski, Roman Tarnowski, Joanna Wibig, Krzysztof  Witczak i Zbigniew Zdrojewski. Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Zbigniew Lewiński, Joanna Pietrzak, Joanna Pokładek i Marek Zieliński. Przeprowadzono wybory delegatów na WZD Regionu Ziemi Łódzkiej i na WZD Regionalnej Sekcji Nauki.