Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP)

W dniu 3 lutego br. odbył się Kongres pod hasłem: „Kryzys nauki – kryzys uczelni – kryzys pracy”, zorganizowany został przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP) z udziałem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kongres odbył się w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, gromadząc na debacie o kondycji szkolnictwa wyższego i nauki, kilkudziesięciu wykładowców akademickich, związkowców z trzech największych central związkowych, a także przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Radę Krajowej Sekcję Nauki NZZS „Solidarność” reprezentowali Bogusław Dołęga, Marek Kisilowski, Tadeusz Kulik oraz Wojciech Pillich. Obecni byli przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.

Celem działań organizatora – KKHP, jest zrównoważony rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, zmiana polityki edukacyjnej, zachowanie równowagi pomiędzy największymi i najmniejszymi ośrodkami naukowymi oraz pomiędzy dyscyplinami naukowymi. Członkowie Komitetu uważają, że należy zmienić model i zasady finansowania, rozsądnie uniezależnić od liczby studentów, zwiększyć środki finansowe i zmienić ich dystrybucję, a granty nie mogą zastąpić finansowania nauki. Uważają również, iż należy zwiększyć udział parametru kadrowego w algorytmie i podtrzymać stałą przeniesienia.

Natomiast jako swe najważniejsze postulaty KKHP wymienia:

  • zredukowanie znaczenia liczby studentów i doktorantów w wysokości dotacji,
  • możliwość finansowania z dotacji podstawowej etatów badawczych,
  • ustalenie instytutom naukowym, w danym przedziale czasowym, jak dużą część dotacji jednostki chcą otrzymać na podstawie osiągnięć naukowych a jak dużą część z dydaktyki. Czyli wprowadzenie w algorytmie zastępowalności między czynnikiem studencko - doktoranckim a pracą badawczo – organizacyjną,
  • rzeczywiste korzystanie na pewnym etapie realizacji kariery akademickiej z możliwości zmniejszenia pensum.

 

Więcej informacji na temat KKHP mozna przeczytać na stronie: http://komitethumanistyki.pl/

Nagrania z obrad Kongresu umieszczone są na stronie: https://nfaetyka.wordpress.com/2015/02/08/nagrania-z-obrad-kongresu-kryzys-uczelni-kryzys-nauki-kryzys-pracy/

Wywiad z kol. Julianem Srebrnym z KZ "Solidarność" UW i Tadeuszem Piotrowskim z KKHP przeprowadzony przez radio TOKFM znajduje się na stronie: http://audycje.tokfm.pl/widget-player/22806