Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Porozumienie płacowe na 2015 rok podpisane

W dniu 18 czerwca 2015 r. władze Uniwersytetu Łódzkiego podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dotacji celowej na wzrost wynagrodzeń w 2015 roku.

Na pierwszym posiedzeniu pracodawca przedstawił następujący podział dotacji:

- 40% kwoty przypadającej danej jednostce do podziału wśród pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela włącza się do pensji zasadniczej, natomiast 60% przeznacza się na wynagrodzenia motywacyjne w formie dodatku do końca 2015 r.

- zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego poszczególnym pracownikom danej jednostki organizacyjnej dokonuje się, dzieląc kwotę pomiędzy uprawnionych pracowników przy zastosowaniu następujących współczynników: prof. - 2,25, dr hab. - 2,0, dr - 1,5, mgr - 0,75.

- na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nienauczycieli przeznacza się 80%, a na wynagrodzenia motywacyjne (w formie dodatku do końca roku) 20% kwoty przypadającej na zwiększenie wynagrodzeń tych pracowników.

W wyniku negocjacji osiągnęliśmy porozumienie, w którym warunki początkowe postawione przez pracodawcę zostały zmienione na następujące:

- 60% kwoty przypadającej danej jednostce do podziału wśród pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela włącza się do pensji zasadniczej, a 40% przeznacza się na wynagrodzenia motywacyjne w formie dodatku do końca 2015 r.

- zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego poszczególnym pracownikom danej jednostki organizacyjnej dokonuje się, dzieląc kwotę pomiędzy uprawnionych pracowników przy zastosowaniu następujących współczynników: prof. - 2,0, dr hab. - 2,0, dr - 1,65, mgr - 0,75.

- na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nienauczycieli przeznacza się 90%, a na wynagrodzenia motywacyjne (w formie dodatku do końca roku) 10% kwoty przypadającej na zwiększenie wynagrodzeń tych pracowników.

Szczegółowe zasady zwiększenia wynagrodzeń motywacyjnych zostaną określone przez kierowników jednostek organizacyjnych po uzyskaniu opinii związków zawodowych i Rady tej jednostki. Istnieje duża szansa, że część obligatoryjna zostanie wypłacona w lipcu.

 

Porozumienie płacowe UŁ 2015 r.

 

Dominik Szczukocki - przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” UŁ

Jarosław Marczak - wiceprezes RZ ZNP UŁ